Dret civil

Família, successions, accidents de trànsit, incapacitacions, males praxis mèdiques, vicis ocults, etc.

Aquest tipus de dret s'encarrega de regular les relacions entre particulars, tant persones físiques com jurídiques, sent el més utilitzat entre les branques del dret, perquè regula qualsevol qüestió en la qual no hi hagi un dret especial estipulat.

En aquesta branca del dret podrà trobar serveis com ara aquells que regulen les relacions patrimonials, personals, de veïnatge, reclamacions, entre altres, així com la nostra especialitat, el dret matrimonial i el dret successori.